Meniu Închide

Despre Revistă

Revista “Icoana din adânc” a avut o naştere şi o gestaţie lăuntrică, de la început proniatoare, întrucât la apariţia ei au contribuit în ordinea acesta: Mila lui Dumnezeu şi a Maicii Luminii, dorinţa stăruitoare a celui mai bun prieten, frate sufletesc, sfătuitor şi binefăcător al meu din tinereţe, Paul Dan (aviator, jurnalist, iubitor de neam), rugăciunile stăruitoare ale obştii editurii “Agapis”, rugăciunile ascultate ale Părintelui Ieromonah Ilie Cioruţă, cernicanul, ale Ieromonahilor Dionisie, Ignatie, Iov, Timotei şi Vasile, ale Părintelui Stareţ Sofian Boghiu de la Antim, ale Ieromonahului Sofronie şi ale Monahului Casian de la Frăsinei, ale Părintelui Arhimandrit Ilie Cleopa de la Sihăstria şi, într-o măsură hotărâtoare, acordul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care a binecuvântat lucrarea noastră de suflet român, dimpreună cu Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu Anania, cu alţi doi vrednici şi luminaţi arhierei vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, însă şi cu sprijinul unor teologi importanţi ai Bisericii Ortodoxe, colaboratori apropiaţi ai Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae (Preot Profesor Dumitru Popescu şi Preot Profesor Radu Dumitru, ambii în colegiul redacţional, încă de la început).

Am contribuit, ca fondator şi modest redactor coordonator al ei, între 1997 şi 2003, figurând şi în arhivele Bibliotecii Academiei Române, dar şi în colecţiile personale ale cititorilor ei fideli, din ţară şi străinătate (tiraj mediu, 5.000 exemplare, dintre care 3.000 de abonamente). Vreme de 17 ani, părţi esenţiale din lucrare au fost republicate, la solicitarea frăţească a unor directori de reviste creştin-ortodoxe apreciate, iar în luna iunie a anului 2020, tot cu binecuvântare arhierească, ea re-porneşte în format electronic, cu Colegiul redacţional menţionat pe ultima pagină.

Vă mulţumim cuviincios pentru bunăvoinţa şi profesionalismul dvs., dorindu-vă toate cele bune în activitate şi familie.

8 iunie 2020
Sfânta Treime
dr. Ioan Gându